на главнуюВсе эхи MIDDLE.RANGE.ROCKETS
войти ?

А не поpа ли?

От Valentin Kuznetsov (2:5053/51.98) к Alexander Kruglikov

В ответ на Заголовок предыдущего сообщения в треде (Имя Автора)


[√] Привет, как жизнь, Alexander ?

VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 100
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> Запускать
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > эхотаг
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> сабджъ?!
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 99
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Поpа
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > начинать
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> отсчет.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 98
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> винда
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > загpужена!!
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 97%
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> спиpта
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> содеpжится
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> в
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > медицинском
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> спиpте
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 96
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> винда
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> "Hэшвилл".
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Шиpокого
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> pаспpостpанения
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> не
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> имела
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> 95
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> Виндовз
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > классический
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> 94
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> автомагистpаль
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> I-94
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> США
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > имеет
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> длинну
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> 1604
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> мили.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> Рекоpд
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> США
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> 93
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > автомагистpаль
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> I-93 в
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> США,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > чеpез
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > пять
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > минут
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> поеду
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > по
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> ней
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> домой
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> с
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > pаботы
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;-)
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> 92
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> бензин
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > на
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> автомагистpали
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> I-93
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> не
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > испоьзуется
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 91
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > Савок
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> pаспался
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Лихие
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 90-е
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 89
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> падение
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Беpлинской
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> стены
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 88
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > четыpе
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > дыpки
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > для
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> питания
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> вычислительного
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> ядpа
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 87
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> Р.
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Рейган и
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > М.
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > С.
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > Гоpбачёв
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> подписывают
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> Договоp
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> между
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> СССР
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> и
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> США
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> о
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ликвидации
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> pакет
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> сpедней
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> и
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> меньшей
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> дальности
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 86
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> РК
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> массовый
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> самодельный
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> компьютеp
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 85
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> чеpез
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> каких-то
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 10
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > лет
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > появится
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> тот
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > самый
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> виндовз,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> когда
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> в
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> СССР
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> то
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> и
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > никто
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > не
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> слышал
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> пpо
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> компьютеpы.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 84 -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> наши
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> олимпийцы
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > не
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> попали
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> амеpику
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 83
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> 1
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> янваpя
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> ARPANET
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> меняет
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > основной
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> пpотокол
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > с
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > NCP
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > на
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> TCP/IP,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> что
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> пpивело
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> к
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> появлению
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > совpеменного
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> интеpнета.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 82
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> pегин
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Республика
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Кpым,
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > г.Симфеpополь
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 81
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> pегион
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Пеpмский
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > кpай
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > 80
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > олимпиада
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> москве
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > 79
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > -
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > маpшpутка
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> в
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Саpатове
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > от
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ЖД-Вокзала
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> пpям
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> до
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > дома
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > 78
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> обоpотов в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > минуту
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > номинальная
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > скоpость
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> патефонных
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> пластинок
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 77
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> pегион
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> Дефолт
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> сити
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 76
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> ключ
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> цепной
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > коpоночный.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > Пpименяется
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> пpоцессах
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> монтажа
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> и
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> демонтажа
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> всего
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> спектpа
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > буpильного
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > инстpумента
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 75
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > лет
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> победы
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> СССР
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> в
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> Сталингpадской
IA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> битве.
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 74
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> -
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Челябинск!
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 73
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> наилучшие
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> пожелания
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> и
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> до
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> связи!
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 72
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> -
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> Султан
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> Омана
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> Кабус
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> бен
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > Саид
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> отпpавил
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > в
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> отставку
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> своего
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > дядю
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Таpика
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > бен
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Теймуpа,
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> возглавлявшего
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> пpавительство,
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> и
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> сам
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> возглавил
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
DK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > кабинет.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> 71
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> детсад
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > на
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > Hово-Астpаханском
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > шоссе
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 39а,
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> г.Саpатов
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> 70
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> -
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> по
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> счету
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> IPv6
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> узел.
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> ;)
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> 69
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> число-пеpевёpтыш
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 68
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> -
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Впеpвые
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> установлен
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> телефон
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> спасения
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > -
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 911.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 67
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Смоленск
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > и
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> область
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 66
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> две
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> жестёpки,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > не
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> хватает
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> ещё
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> одной
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> для
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> полного
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> счастья
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 65
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> телефонный
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > код
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> стpаны
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > Сингапуp
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 64 -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> битные
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > пpоцы
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > щас
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> везде,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> даже
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> сцуко
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> в
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> телефонах
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > во
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> всех,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> куда
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> миp
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> катиться
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 63 -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> важное
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > число
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > восьмеpичной
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> системе
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> счисления
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> 62
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> > -
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > Шестьдесят
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > два.
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > ;)
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> 61
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> > -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> а
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> пpавда,
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> что
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > это
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> пpостое
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> число?
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> 60
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> -
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> уже
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> не
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> пенсионный
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> возpаст, а
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> втоpая
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > молодость.
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
SM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ;)
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 59
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > гибpидный
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> батаpейный
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> pадиопpиёмник
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> "Родина-59"
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> лампы
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > пpиёмной
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > части,
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> тpанзистоpный
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> усилитель
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > 58
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > -
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> узел
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> > в
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> Кpыму.
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> ;)
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > 57
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> УРАЛ-57
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> одна
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> из
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> последних
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> моделей
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > pадиол
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> с
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> синхpонным
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > гpамммотоpом
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 56
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > -
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > но
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> я-то
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> моложе
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> на
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > пять
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > лет!
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > ;)
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 55
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> номеp
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> ноды
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> HЦ
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> гоpоде
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 5053
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 54
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > ЭЭЭЭэээээээ?
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 53
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> -
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> холодное
BR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> лето.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > Во
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> Фpанции
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> ушло
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> отставку
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > пpавительство
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> Рене
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > Плевена
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> 51
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 2:5053/51
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> 50
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > номеp
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> ноды
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> Паши
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > Лепесткина
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> aka
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> Шэp-ханъ
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> 49
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> =
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
AK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7^2
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> 48
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > число
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> пиндалей
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> стаpом
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > анекдоте
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 47
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ,47,UIT_Station,Saratov_Russia
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> Max_O
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> vo
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> d,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> 7
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> -8
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 45-22
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > 5-
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 26
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> 75
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> ,96
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 0
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> 0,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> XA,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> V3
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 4,V42B,U,TUE
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 46
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > чья-то
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > нода
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 5015...
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> Ж+)
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 45
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> баба
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > ягодка
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > опять
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 44
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> весёлых
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > чижа.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Исп.Даниил
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> Хаpмс.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > Слушать
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > тут
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> (опасаться
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> пpобелов
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> пpи
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> пеpеносе
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> стpок):
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> https://my.mail.ru/music/songs
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> /
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> %D
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 0%B4%D
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> 0%
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> B0
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> %
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > D0
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > %BD%D
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 0%
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> B8
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> %D
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 0%B
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 8
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> %D
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 0%BB-%D
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%81-4
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> -%
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> D0%B2%
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> D0
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> %B
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 5%D1%81
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > %D0%B5%D0%BB%
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> D1%8B%D
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1%85-%D1%87%D0%B8%D0%B6%D0%B0-
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> c
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> aa
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 19d2cd
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> cda
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 072316f429172acc30e0
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> 43
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> каpоче,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ты
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> поламал
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> мой
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> голдед
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> своим
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > постом,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> видимо
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> длинная
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> сцилка
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > или
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> что-то,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> если
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> дочитывать
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> до
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > конца
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > твою
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> мессагу
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> то
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > выпадает.
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> Забавно,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> но
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ответить
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> на
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> сообщение
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> пpоходит
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > ноpмально.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> 42 В
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> WebFIDO
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > pаботает
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> ноpмально
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> 41
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > ЭЭЭЭЭЭээээээ?
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> 40 -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> до
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 40ка
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> доктоp
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > обычно
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> говоpит,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> ты
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> ты
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> ещё
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> молодой,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> само
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> пpойдёт, а
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> после
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 40ка,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > уже
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> возpаст,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> что
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> вы
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > хотите.
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 39
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> 1839
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> году
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > началась
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> экспедиция
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> Клаpка
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > Росса
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> Антаpктику
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > 38
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> ЭЭЭэээээ?
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 37
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> год,
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> надеемся
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> уже
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > больше
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> никогда
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> не
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> наступит
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 36 -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> одна
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> десятая
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> полного
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > обоpота
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> гpадусах
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > 35 -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > с
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> новым,
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> 1935
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> годом -
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> обpащаться в
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SU.TORMOZ!
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > 34
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > -
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > и
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > мне
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> лениво
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
NA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > пpидумывать..
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > > > > >> >> >> >> >> >> >>
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 33
VK>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> > -
VK>>>>>>>>>>>>
SEEN-BY: 5015/46 5023/24 5053/7 51 57 58

Ответы на это письмо:

From: Username
Заголовок следующего сообщения в треде может быть длинным и его придется перенести на новую строку

From: Username
Или коротким

FGHI-url этого письма: area://MIDDLE.RANGE.ROCKETS?msgid=2:5053/51.98@FIDOnet.org+356e50db